Aki No Matsuri 2022 - Day 3 - Bomberman Turnier - 004